Τομέας Πληροφορικής

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Πληροφορικής στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 2 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.
Περισσότερα, εδώ
Επιπλέον, μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το Τομέα Πληροφορικής και τις Ειδικότητες του στο παρακάτω Οδηγό Σπουδών του ΕΠΑΛ , στη σελίδα 89

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής είναι αυτός που σχεδιάζει, αναπτύσσει ελέγχει και παραμετροποιεί προγράμματα που εκτελούνται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επομένως, είναι οι ειδικότητα του τομέα πληροφορικής που απευθύνεται σε όσους σχεδιάζουν να ασχοληθούν κυρίως με την ανάπτυξη λογισμικού (Software Development) σε όλα τα στάδια και τις μορφές του.

Πού μπορεί να εργαστεί

Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής μπορεί να εργαστεί σε:

 • Εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού
 • Εταιρείες τηλεπικοινωνιών
 • Καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που σχεδιάζουν και εγκαθιστούν πληροφοριακά συστήματα ή παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

Τμήματα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων, οργανισμών, τραπεζών κλπ
Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος ως ελεύθερος επαγγελματίας (freelancer) προσφέροντας υπηρεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποτελεί μία ειδικότητα που προσφέρεται για απομακρυσμένη εργασία, με αποτέλεσμα το πεδίο αναζήτησης εργασίας να εκτείνεται σε όλη την υφήλιο.

Εξειδίκευση

Στην ειδικότητα του Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής, οι μαθητές εκπαιδεύονται στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση μίας εφαρμογής λογισμικού (Software development)
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοτόπων και διαδικτυακών εφαρμογών (Full stack web development)
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων, εκσφαλμάτωση και αναβάθμιση υφιστάμενου λογισμικού
 • Πώληση, εγκατάσταση και υποστήριξη υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Ο Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ είναι αυτός που σχεδιάζει, αναπτύσσει ελέγχει και παραμετροποιεί προγράμματα που εκτελούνται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επομένως, είναι οι ειδικότητα του τομέα πληροφορικής που απευθύνεται σε όσους σχεδιάζουν να ασχοληθούν κυρίως με το υλικό και τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, να εργαστούν, να εργαστούν δηλαδή ως τεχνικοί.
Πού μπορεί να εργαστεί

Ο Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ μπορεί να εργαστεί σε:

 • Σε εταιρείες που πωλούν, εγκαθιστούν και ρυθμίζουν προϊόντα υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό
 • Εταιρείες τηλεπικοινωνιών
 • Καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων πληροφορικής.
 • Στο τεχνικό τμήμα επιχειρήσεων που σχεδιάζουν και εγκαθιστούν πληροφοριακά συστήματα ή παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
 • Ως τεχνικός υπεύθυνος για τη συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων στον υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες κλπ
 • Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή παρέχει τεχνικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Εξειδίκευση

Στην ειδικότητα του Τεχνικού Η/Υ και Δικτύων Η/Υ, οι μαθητές εκπαιδεύονται στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Σύνθεση, εγκατάσταση, ρύθμιση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
 • Εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων
 • Εγκατάσταση και ρύθμιση και συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Πώληση, εγκατάσταση και υποστήριξη υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής