Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια.

Author: Share:


Το διήμερο εξ αποστάσεως σεμινάριο οργανώνεται σε συνεργασία το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) που είναι ο φορέας των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

ΕΛΙΝΥΑΕ

Μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι 20 συνάδελφοι, με σειρά χρονικής προτεραιότητας, μετά από παράκληση του ΕΛΙΝΥΑΕ για διευκόλυνση της διαδικασίας, και θα γίνει μέσω Zoom με το παρακάτω πρόγραμμα.
Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 15:00-17:00
  Εισαγωγή στην Υγεία και Ασφάλεια, Θερμικό περιβάλλον-Μικροκλίμα,
  Βασικά στοιχεία ποιότητας εσωτερικής ατμόσφαιρας, Φωτισμός χώρων εργασίας
Τρίτη 10 Μαΐου 2022 15:00-17:00
 Μυοσκελετικές παθήσεις, Πυροπροστασία
 Προστασία από το Ηλεκτρικό ρεύμα, Μέσα Ατομικής Προστασία

Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώστε τη online φόρμα συμμετοχής στην διεύθυνση https://forms.gle/RnpGzAMmhNvBCGTc8

Previous Article

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο-προστασία προσωπικών δεδομένων στα σχολεία.

Next Article

Οι σύγχρονες τεχνολογίες στα οχήματα

You may also like