Τέρμα Σμύρνης Εύοσμος

56224 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 770354

email: ekevosm@sch.gr