Επιλογές εργασίας και σταδιοδρομίας μετά το ΕΠΑΛ, εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Author: Share:

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικοί του ΕΚ Ευόσμου, υλοποιούν δράση με βασικό στόχο την ομαλή εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών του τομέα Μηχανολογίας στην κοινωνία και στο εργασιακό περιβάλλον. Εκτός των γνώσεων και των δεξιοτήτων που παρέχονται στους μαθητές, αναγκαία είναι και η πληροφόρηση των ίδιων αλλά και των κηδεμόνων τους σχετικά με τις επιλογές τους μετά το σχολείο.

Την Τρίτη 14/5/2024 στις 13:20 στο Εργαστήριο Οχημάτων(123) θα γίνει ημερίδα με τους παρακάτω άξονες ενημέρωσης για

  1. Τα επαγγελματικά δικαιώματα που αποκτούν οι μαθητές με το πτυχίο του ΕΠΑΛ.
  2. Την διαδικασία και τις εκπαιδευτικές δομές για την αναβάθμιση του πτυχίου.
  3. Την διαδικασία και τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
  Next Article

2024-04-01 Εφημερίες Εσπερινού κύκλου

You may also like