Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

144Α Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών

144Β Εργαστήριο Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

147Α Εργαστήριο Κτιριακών Έργων

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

135Β Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

102 Εργαστήριο Γεωπονίας και Περιβάλλοντος

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

159Α Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

159Β Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

147Β Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

156Α Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας

156Β Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

150Β Εργαστήριο Αυτοματισμού

150Α Εργαστήριο Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Τομέας Μηχανολογίας

10 Εργαστήριο Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών-Εφαρμοστήριο

114 Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κατασκευών και Συγκολλήσεων

135 Εργαστήριο Θερμικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

141Α Εργαστήριο Θερμικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

119A Εργαστήριο Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

141Β Εργαστήριο Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Εργαστήριο Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

123 Εργαστήριο Οχημάτων Α

131 Εργαστήριο Οχημάτων Β

119Β Εργαλειομηχανών – CNC

Τομέας Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας

402 Εργαστήριο Νοσηλευτικής

103 Εργαστήριο Βρεφονηπιοκομίας

400 Εργαστήριο Φυσιοθεραπείας

401 Εργαστήριο Οδοντοτεχνίας

404 Εργαστήριο Κομμωτικής Τέχνης

403 Εργαστήριο Αισθητικής Τέχνης

131 Εργαστήριο Ιατρικό Βιολογικό Φαρμακείου

Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας

2 Εργαστήριο Οικονομίας & Διοίκησης

Τομέας Πληροφορικής

107 Εργαστήριο Πληροφορικής

115 Εργαστήριο Πληροφορικής

117 Εργαστήριο Πληροφορικής

118 Εργαστήριο Πληροφορικής

108 Εργαστήριο Πληροφορικής

109 Εργαστήριο Πληροφορικής

119 Εργαστήριο Πληροφορικής

220 Εργαστήριο Πληροφορικής

320 Εργαστήριο Πληροφορικής