Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας 156Α

Σε αυτό το χώρο γίνονται τα εξής μαθήματα:

  • Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος) Εργαστήριο στην Β΄ τάξη του τομέα
  • Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών στην Γ΄ τάξη της ειδικότητας των Ηλεκτρολόγων

Ο χώρος διαθέτει, πάγκους εργασίας εξοπλισμένους με κατάλληλα τροφοδοτικά για την πραγματοποίηση ασκήσεων ηλεκτρικών μετρήσεων τόσο στο Συνεχές όσο και στο Εναλλασσόμενο Ρεύμα. Υπάρχουν πινακίδες με τα κατάλληλα εξαρτήματα όπως αντιστάσεις , πηνία και πυκνωτές πάνω στις οποίες μπορούν να γίνουν διάφορες συνδεσμολογίες στις οποίες μπορούμε να μετράμε όλα τα ηλεκτρικά μεγέθη με τα αντίστοιχα σύγχρονα όργανα μέτρησης.

Φωτογραφίες του εργαστηρίου