Εργαστήριο Ιατρικό Βιολογικό

Ο βοηθός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων επεξεργάζεται βιολογικά υγρά, ιστούς και όργανα του οργανισμού, που στέλνονται προς εξέταση στα εργαστήρια βοηθώντας το διαγνωστικό έργο του εργαστηριακού γιατρού.
Μπορεί να εργαστεί σε:

  1. Δημόσια και Ιδιωτικά Μικροβιολογικά εργαστήρια
  2. Ιδιωτικά και δημόσια Παθολογοανατομικά εργαστήρια
  3. Κέντρα αιμοδοσίας
  4. Φαρμακευτικές εταιρίες
  5. Γραμματειακή υποστήριξη ιατρείου

Το εργαστήριο των Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων , είναι πλήρως εξοπλισμένο με πάγκους εργασίας ,μικροσκόπια, κλιβάνους .φυγοκέντρους, φωτόμετρο κ.α. Η αίθουσα είναι κατάλληλη, για το θεωρητικό μάθημα, με ζωντανή απεικόνιση προβολής παρουσίασης!

Φωτογραφίες του εργαστηρίου