Εργαστήριο Διοίκησης και Οικονομίας 109

Το εργαστήριο Διοίκησης και Οικονομίας, είναι ένα εργαστήριο το οποίο εγκαινιάστηκε το 2022. 

Είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο που φιλοξενεί τα μαθήματα των ειδικοτήτων : 

  1. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων 
  2. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 
  3.  Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ). 

Το εργαστήριο περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα για τα μαθήματα της ειδικότητας “Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων” όπου οι μαθητές/τριες εξασκούνται στην παρασκευή κοκτέιλ (χωρίς αλκοόλ), στην παρασκευή και στο σερβίρισμα πρωινού, στο στρώσιμο τραπεζιών και μπουφέ καθώς και στο στρώσιμο τραπεζιών για δεξιώσεις και τραπεζιού ροτόντα.

 Επίσης στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν φοριαμοί για την άρτια οργάνωση και αρχειοθέτηση όλων των λογιστικών εγγράφων που διδάσκονται και συμπληρώνουν οι μαθητές/τριες της ειδικότητας “Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών”. 

Τέλος υπάρχουν ειδικά μεγάλα θρανία και όλα τα απαραίτητα υλικά που χρησιμοποιούν οι μαθητές/τριες της ειδικότητας “Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ)” όταν διδάσκονται το μάθημα της Διαφήμισης, δημιουργώντας αφίσες οι οποίες αναρτώνται σε ειδικό πίνακα εκθέσεων. Το εργαστήριο διαθέτει υπολογιστή στην έδρα του καθηγητή και σύγχρονο βιντεοπροβολέα για την χρήση των ΤΠΕ στην διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων.

Φωτογραφίες του εργαστηρίου