Εργαστήριο 107

Το εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής 107 αξιοποιείται κυρίως για τη διδασκαλία μαθημάτων που αφορούν στη σχεδίαση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD), ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας (Adobe Photoshop), διαμόρφωση και επεξεργασία ψηφιακού και τυπωμένου εντύπου (CorelDraw, Adobe InDesign) και τη δημιουργία διανυσματικών γραφικών (Adobe Illustrator)

Φωτογραφίες του εργαστηρίου