Εργαστήριο 108

Το εργαστήριο Πληροφορικής 108 ανακαινίστηκε πλήρως, τόσο ως χώρος όσο και ως προς τον υπολογιστικό εξοπλισμό του με εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τα σχολικά έτη 2020-21 και 2021-22.
Στόχος της ανακαίνισης ήταν να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και λειτουργικό εργαστήριο για τη διδασκαλία των μαθημάτων που αφορούν στο υλικό και στα δίκτυα υπολογιστών. Εξειδικευμένα μαθήματα αυτής της κατεύθυνσης διδάσκονται οι μαθητές του τομέα Πληροφορικής στη Β’ τάξη ΕΠΑΛ και ιδιαίτερα στη Γ’ τάξη οι μαθητές που έχουν επιλέξει την ειδικότητα του Τεχνικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων.

Αναλυτικότερα το εργαστήριο Πληροφορικής 108 διαθέτει:

  • Αναπτύγματα υπολογιστών ώστε οι μαθητές να εξασκηθούν στη συναρμολόγηση και σύνθεση συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Desktop και Laptop υπολογιστές όπου οι μαθητές ασκούνται στην παραμετροποίηση, στη συντήρηση και στην αντιμετώπιση βλαβών σε υπολογιστικά συστήματα. Κάθε θέση εργασίας είναι εφοδιασμένη με συσκευή KVM ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτηση και σύνδεση των υπολογιστών στους απαιτείται να γίνουν εργασίες συντήρησης με τις υπάρχουσες συσκευές εισόδου και εξόδου.
  • Δικτυακές συσκευές και εξοπλισμό για την διαμόρφωση δικτυακών συνδέσεων.
  • Λογισμικά προσομοίωσης για τη σχεδίαση και δικτύων υπολογιστών και την κατανόηση της λειτουργικότητας τους.
  • Λογισμικό εικονικής μηχανής ώστε να είναι δυνατή η πειραματική εγκατάσταση και ρύθμιση λειτουργικών συστημάτων

Φωτογραφίες του εργαστηρίου