Εργαστήριο 2

Τα εργαστήρια Πληροφορικής 2 και 320 διαθέτουν εξοπλισμό του Δ.Ι.Ε.Κ Ευόσμου το οποίο λειτουργεί κατά τον μεσημβρινό κύκλο λειτουργίας του ΕΚ Ευόσμου. Κατά τον πρωινό και εσπερινό κύκλο λειτουργίας είναι διαθέσιμα για:
  • να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες διευθέτησης του ωρολογίου προγράμματος
  • την υλοποίηση συνθετικών εργασιών από τους μαθητές στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων ή άλλων μαθημάτων
  • τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιντεοπροβολέα και κατάλληλων λογισμικών

Φωτογραφίες του εργαστηρίου