Εργαστήριο Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 110

Το εργαστήριο 110 των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών, στεγάζεται σ’ ένα χώρο 260 m2, χρησιμοποιείται κυρίως από τους μαθητές της Β’ τάξης και πραγματοποιούνται σ’ αυτό εργαστηριακές ασκήσεις, με σκοπό την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και την εξοικείωση με τον βασικό μηχανολογικό εξοπλισμό.

Διαθέτει:

  • Πάγκους εργασίας με μέγγενες συγκράτησης
  • Όλη τη σειρά βασικών εργαλείων και οργάνων μέτρησης και σύγκρισης του μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Συσκευές κοπής, διατήρησης και διαμόρφωση ελασμάτων

Φωτογραφίες του εργαστηρίου