Εργαστήριο 117

Το εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής 117 διαθέτει σύγχρονους υπολογιστές και διαδραστικό πίνακα. Κατά τον πρωινό κύκλο λειτουργίας του ΕΚ Ευόσμου, το εργαστήριο 117 αξιοποιείται κυρίως για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στην Α’ τάξη ΕΠΑΛ. Πρόκειται για μάθημα γενικής παιδείας, που διδάσκεται σε όλα τα τμήματα της Α’ τάξης. Οι μαθητές ασκούνται στη δημιουργία απλών ιστοσελίδων και την ανάπτυξη εφαρμογών για συσκευές android στο περιβάλλον του AppInventor Κατά τον εσπερινό κύκλο λειτουργίας, στο εργαστήριο 117 πραγματοποιούνται εργαστηριακά μαθήματα της Β’ τάξης του τομέα Πληροφορικής, αλλά και ορισμένα από τα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα Διοίκησης-Οικονομίας όπου απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Φωτογραφίες του εργαστηρίου