Εργαστήριο 118

Το εργαστήριο Πληροφορικής 118 αξιοποιείται κυρίως για τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων της Β’ τάξης του Τομέα Πληροφορικής. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο υπολογιστικό εξοπλισμό και διαδραστικό σύστημα.

Σε κάθε υπολογιστή υπάρχουν εγκατεστημένα:

  • Δημοφιλείς code editors με όλες τις απαραίτητες επεκτάσεις ώστε η συγγραφή κώδικα HTML, CSS, Python, PHP, SQL να γίνεται στα πιο σύγχρονα περιβάλλοντα. Οι μαθητές ασκούνται στον προγραμματισμό υπολογιστών και στη σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοτόπων (front-end development)
  • Λογισμικά προσομοίωσης για τη σχεδίαση και δικτύων υπολογιστών και την κατανόηση της λειτουργικότητας τους.
  • Λογισμικό εικονικής μηχανής ώστε να είναι δυνατή η πειραματική εγκατάσταση και ρύθμιση λειτουργικών συστημάτων

Φωτογραφίες του εργαστηρίου