Εργαστήριο Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού Κλιματισμού 119Α

Το εργαστήριο 119Α έχει όλο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, για την εξειδίκευση της ειδικότητας “τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού”. Καταλαμβάνει 170 m2, και περιλαμβάνει την αίθουσα διδασκαλίας, το γραφείο των εκπαιδευτικών, το χώρο εργασίας και την κεντρική αποθήκη του εξοπλισμού.

Ο χώρος εργασίας είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να υπάρχουν πέντε(5) πάγκοι εργασίας, ένας για κάθε ομάδα των τεσσάρων (4) ατόμων. Σε κάθε πάγκο εργασίας υπάρχει η δυνατότητα να εκτελούνται τα παρακάτω:

  • Διαμόρφωση σωλήνων.
  • Κατασκευή μιας οικιακής ψυκτικής μηχανής.
  • Κατασκευή μιας επαγγελματικής ψυκτικής εγκατάστασης.
  • Δεξιότητες εκκίνησης και συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων.
  • Τοποθέτηση διαιρούμενης κλιματιστικής μονάδας.
  • Συντήρηση και επισκευή βλαβών.

Φωτογραφίες του εργαστηρίου