Εργαστήριο 119

Το εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής 119 αξιοποιείται κυρίως για τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα Οικονομίας-Διοίκησης όπου απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως εφαρμογές λογιστικής διαχείρισης, επεξεργασίας κειμένου, και διαχείρισης κρατήσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Φωτογραφίες του εργαστηρίου