Εργαστήριο Θερμικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 135Β

Τα εργαστήρια 135Β και 141Α έχουν όλο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, για την εξειδίκευση της ειδικότητας ‘’Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου’’ . Καταλαμβάνουν 310 m2 συνολικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αίθουσες διδασκαλίας, το γραφείο των εκπαιδευτικών και οι χώροι εργασίας, στους οποίους οι μαθητές, με τη βοήθεια των καθηγητών τους εκπαιδεύονται στην εγκατάσταση, έλεγχο, συντήρηση και επισκευή των:

 • Δικτύων για την εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφορία ρευστών.
 • Λεβήτων, καυστήρων και συσκευών σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων
 • Ειδών υγιεινής σε WC κατοικιών

Μέρος του εξοπλισμού περιγράφεται παρακάτω:

 • Οκτώ (8) ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις λεβήτων πετρελαίου.
 • Μία (1)ολοκληρωμένη εγκατάσταση λέβητα αερίου με πιεστικό καυστήρα.
 • Τρεις (3) ολοκληρωμένες επιτοίχιες εγκαταστάσεις λεβήτων αερίου συμβατικές.
 • Δύο (2) ολοκληρωμένες επιτοίχιες εγκαταστάσεις λεβήτων αερίου συμπύκνωσης.
 • Πάνω από δέκα (10) λειτουργικά εκπαιδευτικά μοντέλα συστημάτων θέρμανσης.
 • Σύγχρονες συσκευές μέτρησης και ανάλυσης καυσαερίων.
 • Ηλιακό θερμοσίφωνα.
 • Πλούσιο εξοπλισμό σε ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός.

Φωτογραφίες του εργαστηρίου