Εργαστήριο Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 114

Το εργαστήριο 114, είναι το 2ο εργαστήριο Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, ένας χώρος στον οποίο έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο μάθημα των συγκολλήσεων.

Στον χώρο του (260m2) εκτός του βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβάνονται:

  • Πέντε (5) θέσεις οξυγονοκόλλησης (με σύστημα σωληνώσεων παροχής οξυγόνου και ασετιλίνης)
  • Πέντε (5) θέσεις ηλεκτροκόλλησης
  • Πάγκοι εργασίας με μέγγενες συγκράτησης

Φωτογραφίες του εργαστηρίου