Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων 147Β

Σε αυτό το χώρο γίνονται τα εξής μαθήματα:

  • Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών, Εργαστήριο στην Β΄ τάξη του τομέα
  • Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων, Εργαστήριο στην Γ΄ τάξη της ειδικότητας των Ηλεκτρονικών
  • Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας, Εργαστήριο στην Γ΄ τάξη της ειδικότητας των Ηλεκτρονικών
  •  Ρομποτική, Εργαστήριο στην Γ΄ τάξη της ειδικότητας των Ηλεκτρονικών

Στο χώρο αυτό υπάρχουν υπολογιστές οι οποίοι υποστηρίζουν προγράμματα προσομοίωσης για τα παραπάνω μαθήματα.

CisCo Packet Tracer για τα δίκτυα,

Cubase για την επεξεργασία ήχου,

Pinnacle Studio για την επεξεργασία Video

Για την Ρομποτική, C++ και Arduino με το λογισμικό Tinker CAD

Φωτογραφίες του εργαστηρίου