Εργαστήριο Αυτοματισμών 150Β

Σε αυτό το χώρο γίνονται τα εξής μαθήματα:

  • Αυτοματισμοί, Αισθητήρες Εργαστήριο στην Β΄ τάξη του τομέα
  • Συστήματα Αυτοματισμού της Γ΄ τάξης της ειδικότητας των Ηλεκτρολόγων

Σε αυτό το εργαστήριο, υπάρχουν τα υλικά τόσο του κλασσικού αυτοματισμού ( μονοφασικά και τριφασικά ρελέ, θερμικά, χρονικά αλλά και χρονοδιακόπτες πίνακα και ποικιλία από αισθητήρια) όσο και του ψηφιακού αυτοματισμού (PLC LOGO και SIEMATIC) στο οποίο πραγματοποιούνται διάφορες ασκήσεις αυτοματισμού. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού των PLC μέσω ειδικού λογισμικού οπότε γίνονται πολλές ασκήσεις με πολύπλοκων απαιτήσεων.

Φωτογραφίες του εργαστηρίου