Εργαστήριο Tηλεπικοινωνιακών Συστημάτων – Studio 159Β

Σε αυτό το χώρο γίνονται τα εξής μαθήματα:

  • Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας Εργαστήριο, στην Γ΄ τάξη της ειδικότητας των Ηλεκτρονικών
  • Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική, Εργαστήριο στην Γ΄ τάξη της ειδικότητας των Ηλεκτρονικών

Στο χώρο αυτό υπάρχει ένα στούντιο στο οποίο μπορεί να γίνει καταγραφή ήχου και εικόνας με σύγχρονη κονσόλα και να γίνει μια πολύ καλή προσομοίωση ενός επαγγελματικού χώρου. Επίσης υπάρχει υλικό προσομοίωσης κυκλώματος κεραίας επίγειας και δορυφορικής, στο οποίο μπορεί να ελεγχθεί η ποιότητα του σήματος με τις κατάλληλες μετρήσεις.

Φωτογραφίες του εργαστηρίου