Εργαστήριο 220

Το εργαστήριο Πληροφορικής 220 αξιοποιείται κυρίως για τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων της Β’ τάξης του Τομέα Πληροφορικής. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο υπολογιστικό εξοπλισμό και φορητό διαδραστικό σύστημα.
Σε κάθε υπολογιστή υπάρχουν εγκατεστημένοι οι πιο δημοφιλείς code editors με όλες τις απαραίτητες επεκτάσεις ώστε η συγγραφή κώδικα HTML, CSS, Python, PHP, SQL να γίνεται στα πιο σύγχρονα περιβάλλοντα. Οι μαθητές ασκούνται στον προγραμματισμό υπολογιστών και στη σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοτόπων (front-end development)

Σε κάθε υπολογιστή υπάρχει επίσης εγκατεστημένο λογισμικό εικονικής μηχανής ώστε να είναι δυνατή η πειραματική εγκατάσταση και ρύθμιση λειτουργικών συστημάτων

Επιπλέον, στο συγκεκριμένο εργαστήριο, γίνονται οι 3D εκτυπώσεις στα πλαίσια Δράσεων και Προγραμμάτων που οργανώνονται είτε από τον Τομέα Πληροφορικής, είτε σε συνεργασία με άλλους Τομείς του Εργαστηριακού Κέντρου Ευόσμου.

Φωτογραφίες του εργαστηρίου