Κανονισμός Εργαστηρίων Διοίκησης και Οικονομίας

Για τα εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (χρήση λογιστικών φύλλων κλπ) γίνεται χρήση ορισμένων εκ των εργαστηρίων της Πληροφορικής. Πιο κάτω φαίνονται οι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία των Εργαστηρίων αυτών. Πατήστε στις σχετικές συνδέσεις για να μπορέσετε να τους διαβάσετε ή να τους κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.