Επιλογή προσφοράς για Πράγα

Author: Share:

Το ΕΚ Ευόσμου ανακοινώνει ότι η προσφορά του γραφείου LOUKIDIS TRAVEL&TOURIST SERVICES έχει επιλεγεί ως η πιο συμφέρουσα και η πιο ποιοτική για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στη Πράγα της Τσεχίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + Κινητικότητας ΚΑ1 με κωδικό: 2020-1-EL01-KA102-078494, το και τίτλο «Οπτική Επικοινωνία και Επαυξημένη Πραγματικότητα» από 29/3/2022 μέχρι και 12/4/2022, το οποίο οργανώνει το σχολείο μας.

Previous Article

Ψυκτικά ρευστά του μέλλοντος – Διοξείδιο του άνθρακα και προπάνιο

Next Article

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς

You may also like