Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς

Author: Share:

Το ΕΚ Ευόσμου ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στη Πράγα της Τσεχίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + Κινητικότητας ΚΑΙ με κωδικό: 2020-1-EL01-KA102-078494, το και τίτλο «Οπτική Επικοινωνία και Επαυξημένη Πραγματικότητα», από 29/3/2022 μέχρι 12/4/2022 το οποίο οργανώνει το σχολείο μας.

Previous Article

Επιλογή προσφοράς για Πράγα

 

You may also like