Υπεύθυνοι Τομέα και Εργαστηρίων Μηχανολογίας

Οι Τομείς Eφαρμοσμένων Τεχνών, Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος καθώς και των Δομικών Έργων, Δομημένου περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού έχουν τον ίδιο Τομεάρχη αλλά διαφορετικούς Υπεύθυνους Εργαστηρίου για κάθε ένα ξεχωριστό εργαστήριο. Σε ότι αφορά των Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ακολουθούν τα ονόματα του Τομεάρχη και των Υπευθύνων Εργαστηρίου, ο κλάδος στον οποίο ανήκει ο καθένας απ’ αυτούς και το εργαστήριο ευθύνης που έχει ανατεθεί σε κάθε υπεύθυνο.

Υπεύθυνοι Τομέα Μηχανολογίας

α/α

Ονοματεπώνυμο

Κλάδος

1

Μπασάκης Σταύρος

ΠΕ82

2

Μαύρος Δημήτριος

ΠΕ82

Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

α/α

Ονοματεπώνυμο

Κλάδος

Εργαστήριο

1

Αγκαθίδης Δημήτριος

ΠΕ82

Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (110)

2

Κιωκάκης Χρήστος

ΠΕ82

Οχημάτων Α (123Α)

3

Μπιτάρης Ευάγγελος

ΠΕ82

Οχημάτων Β (131Β)

4

Τσιρανίδης Γεώργιος

ΠΕ82

Θερμικών Εγκαταστάσεων 102

5

Ζαμάνης Πέτρος

ΠΕ82

Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού κλιματισμού (103)

6

Πετκάκης Χρήστος

ΠΕ82

Οχημάτων Α (123Α)

7

Μανδάλας Γεώργιος

ΠΕ82

Οχημάτων Β (131Β)

8

Γουδερός Ιωάννης

ΤΕ01.04

Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού κλιματισμού (103)