Υπεύθυνοι Τομέα και Εργαστηρίων Πληροφορικής

Οι Τομείς Eφαρμοσμένων Τεχνών, Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος καθώς και των Δομικών Έργων, Δομημένου περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού έχουν τον ίδιο Τομεάρχη αλλά διαφορετικούς Υπεύθυνους Εργαστηρίου για κάθε ένα ξεχωριστό εργαστήριο. Σε ότι αφορά των Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ακολουθούν τα ονόματα του Τομεάρχη και των Υπευθύνων Εργαστηρίου, ο κλάδος στον οποίο ανήκει ο καθένας απ’ αυτούς και το εργαστήριο ευθύνης που έχει ανατεθεί σε κάθε υπεύθυνο.

Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής

α/α

Ονοματεπώνυμο

Κλάδος

1

Μπέλλη Ζωή

ΠΕ86

Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

α/α

Ονοματεπώνυμο

Κλάδος

1

Κυρμανίδης Κωνσταντίνος

ΠΕ86

2

Ζηγγόπης Νικόλαος

ΠΕ86

3

Γροζτίδου Γεωργία

ΠΕ86

4

Κουκλιάτης Δημήτριος

ΠΕ86