Υπεύθυνοι Τομέα και Εργαστηρίων Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Οι Τομείς Eφαρμοσμένων Τεχνών, Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος καθώς και των Δομικών Έργων, Δομημένου περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού έχουν τον ίδιο Τομεάρχη αλλά διαφορετικούς Υπεύθυνους Εργαστηρίου για κάθε ένα ξεχωριστό εργαστήριο. Σε ότι αφορά των Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ακολουθούν τα ονόματα του Τομεάρχη και των Υπευθύνων Εργαστηρίου, ο κλάδος στον οποίο ανήκει ο καθένας απ’ αυτούς και το εργαστήριο ευθύνης που έχει ανατεθεί σε κάθε υπεύθυνο.

Υπεύθυνος Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

α/α

Ονοματεπώνυμο

Κλάδος

1

Ζαχάρογλου Ερασμία

ΠΕ83

Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

α/α

Ονοματεπώνυμο

Κλάδος

Εργαστήριο

1

Δημητριάδης Σάββας

ΠΕ84

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων (147Β)

2

Οικονόμου Γεώργιος

ΠΕ83

Αυτοματισμών (150Β)

3

Ρωμανός Ηλίας

ΠΕ83

Ηλεκτρολογίας (156Α)

4

Κασκαμανίδου Όλγα

ΠΕ84

Ηλεκτρονικών Εφαρμογών (159Α)

5

Πατακίδης Ευστράτιος

ΠΕ84

Ηλεκτρονικών Εφαρμογών (159Α)