Διοίκησης και Οικονομίας

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 4 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.
Περισσότερα εδώ:
Επιπλέον, μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και τις Ειδικότητες του στο παρακάτω Οδηγό Σπουδών του ΕΠΑΛ , στη σελίδα 100

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες να :

 • Βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών.
 • Καταγράφει τα στοιχεία των πελατών στα κατάλληλα έντυπα του τμήματος υποδοχής.
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 • Διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του ξενοδοχείου

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί στα παρακάτω ενδεικτικά επαγγέλματα:
Ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να :

 • Να τηρεί λογιστικά βιβλία Α’ κατηγορίας και ΚΒΣ.
 • Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
 • Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών.
 • Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές.
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, κ.λπ.).
 • Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.

Ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 • Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα.
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 • Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών.
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.
 • Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.

Συμπερασματικά, ο υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.

Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

O απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα της διοίκησης και της οικονομίας.
Συγκεκριμένα:

 • Μαθαίνει να καταρτίζει ισολογισμούς, ημερολόγιο, γενικό και αναλυτικό καθολικό, και γενικά όλες τις εργασίες που είναι χρήσιμες σε ένα λογιστικό γραφείο.
 • Γνωρίζει τις τεχνικές μάρκετινγκ, απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων.
 • Επιδίδεται σε μελέτες περιπτώσεων.
 • Διοργανώνονται επισκέψεις σε εταιρίες για τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική και την καθημερινή εμπειρία.
 • Αποκτά γνώσεις σε θέματα τουρισμού, μαθαίνει να συνθέτει τουριστικά πακέτα, κοινωνική ψυχολογία κλπ.
 • Διοργανώνονται εκδρομές σε τουριστικές περιοχές και μαγαζιά για να αποκτήσει ο μαθητής επαφή με το αντικείμενο.
 • Μαθαίνει τις βασικές εργασίες γραφείου, απαραίτητες για γραμματειακή υποστήριξη.
 • Διδάσκεται τη χρήση του excel και τις δυνατότητές του. Μαθαίνει να δουλεύει οικονομικές συναρτήσεις σε φύλλα excel,και να το χρησιμοποιεί σε λογιστικές εφαρμογές.
 • Γνωρίζει τη διαχείριση της αποθήκης (logistics), την επιλογή τόπου και τρόπου αποθήκευσης, την σχεδίαση της αποθήκης. Επίσης την χωροθέτηση των προϊόντων, την αξιοποίηση τεχνολογιών (μηχανημάτων και προγραμμάτων) στο χώρο της αποθήκης.
 • Μαθαίνει τεχνικές διαφήμισης.
 • Εξασκείται στην τιμολόγηση των προϊόντων.
 • Μαθαίνει να διεξάγει έρευνες και να στατιστικοποιεί τα δεδομένα για ένα προϊόν, για μια εταιρία κλπ.