Erasmus+ 2014-20: Προγράμματα κινητικότητας που υλοποίησε το ΕΚ Ευόσμου.

2020 - 2022 : Οπτική Επικοινωνία και Επαυξημένη Πραγματικότητα

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές από τους τομείς Πληροφορικής και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ε.Κ Ευόσμου καθώς και οι συνοδοί καθηγητές τους και περιελάμβανε τοποθέτηση στην Πράγα της Τσεχίας, με διάρκεια 14 ημέρες.

Οι συμμετέχοντες μαθητές γνώρισαν εφαρμογές της επαυξημένης πραγματικότητας στις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία, τις τέχνες και τις επιστήμες. Παρακολούθησαν βιωματικά σεμινάρια στη διάρκεια των οποίων εκπαιδεύτηκαν στη χρήση λογισμικών για τη δημιουργία εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας.

2018 - 2020 : Οι τεχνολογίες στο οικοσύστημα του διαδικτύου των πραγμάτων

Βαρκελώνη, Μάρτιος 2019
Πράγα, Δεκέμβριος 2023
Previous
Next

Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην παροχή εξειδίκευσης στους συμμετέχοντες μαθητές στις τεχνολογίες του οικοσυστήματος του διαδικτύου των πραγμάτων, με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Οι τεχνολογίες αυτές συνδυάζουν τις γνώσεις από διαφορετικά μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές, ολοκληρώνοντας έτσι την παρεχόμενη γνώση και βοηθώντας τους να διαμορφώσουν μία πιο σφαιρική άποψη για τις εφαρμογές των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν στο σχολείο.

Οι βασικοί άξονες των στόχων του σχεδίου κινητικότητας ήταν:
Α) Η εφαρμογή και εξειδίκευση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι μαθητές με βάση αναλυτικά προγράμματα σπουδών του τομέα της Πληροφορικής.
Β) Η σύνδεση με την αγορά εργασίας στον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα του διαδικτύου των πραγμάτων.
Γ) Η καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος και της διάθεσης για καινοτομία, ως μέσου για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας.
Δ) Η αποτύπωση καλών πρακτικών στον τομέα των εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων σε δύο χώρες της Ευρώπης, με διαφορετικό ιστορικό, οικονομικό και πολιτιστικό υπόβαθρο.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές του τομέα Πληροφορικής του Ε.Κ Ευόσμου καθώς και οι συνοδοί καθηγητές τους και αποτελούνταν από δύο ροές κινητικότητας, οι οποίες υλοποιήθηκαν σε δύο διαδοχικά σχολικά έτη.

2016 - 2017 : Νεοφυείς Επιχειρήσεις

Ροή Πληροφορικής
Ροή Οικονομίας-Διοίκησης
Previous
Next

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις αποτελούν ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας, το οποίο έχοντας χαρακτηριστικά καινοτομίας και ταχείας ανάπτυξης, μπορεί να συνεισφέρει καθοριστικά στη μαζική δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας και στη συνολικότερη ανάπτυξη της οικονομίας. Το ΕΚ Ευόσμου, ως φορέας παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης, πέτυχε μέσω του προγράμματος κινητικότητας, να εξοικειώσει τους μαθητές με αυτό το νέο είδος επιχειρηματικότητας ως μία πρόταση για την διεύρυνση των επαγγελματικών τους οριζόντων.

Αναλυτικότερα, οι στόχοι που επετεύχθησαν με την υλοποίηση του σχεδίου είναι:

1) Εξοικείωση με τα το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων.
2) Εκπαίδευση στη μεθοδολογία σχεδιασμού του επιχειρηματικού πλάνου μίας νεοφυούς επιχείρησης
3) Διεύρυνση του επαγγελματικού ορίζοντα των αποφοίτων του σχολείου μας μέσα από την προώθηση της επιχειρηματικότητας
4) Ανάπτυξη, βελτίωση και χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων διαδικτύου.

2015 - 2016 : Νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) - Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και νοοτροπιών βασισμένων σε σύγχρονες τεχνολογίες Διαδικτύου

Ροή Πληροφορικής
Ροή Οικονομίας-Διοίκησης
Previous
Next

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν δύο ροές μαθητών:
1) 15 μαθητές του τομέα Πληροφορικής με 2 συνοδούς καθηγητές.
2) 15 μαθητές του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας με 2 συνοδούς καθηγητές.


Οι δραστηριότητες του σχεδίου περιελάμβαναν για κάθε ροή:
1) τριήμερο βιωματικό σεμινάριο με κεντρικό άξονα την δημιουργία και αξιοποίηση των statrtups στην κάθε ειδικότητα,
2) επαγγελματικές επισκέψεις σε συναφείς με τις startups οργανισμούς και εταιρείες
3) σεμινάρια με βασικό στόχο την ενεργοποίηση και ευασθητοποίση των συμμετεχόντων στην Ευρωπαϊκή Διάσταση και τις παραμέτρους λειτουργίας των startups.

2014 - 2015 : Effective packaging and label design to enter into Nordic market

Το πρόγραµµα εστίαζε στη διεύρυνση και στον εµπλουτισµό των γνώσεων των µαθητών στα λογισµικά Γραφιστικής Σχεδίασης και Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας µε τα οποία ήταν ήδη εξοικειωµένοι από την φοίτησή τους στο σχολείο. Επιπλέον, µε τη διδασκαλία και την πρακτική άσκηση στη χρήση νέων λογισµικών Γραφιστικής Σχεδίασης και Σχεδίασης Συσκευασίας οι συμμετέχοντυες εξοικειώθηκαν στην αποτελεσµατική σχεδίαση ετικετών και συσκευασίας. Χρησιµοποιώντας τις ήδη κατεκτηµένες σχεδιαστικές ικανότητές τους και την καλλιτεχνική τους διάθεση σε ένα νέο περιβάλλον δοκιµάστηκν, απέκτησαν αυτοπεποίθηση και καλλιέργησαν την προσαρµοστικότητά τους.