Εργαστήριο Αισθητικής Τέχνης

Το εργαστήριο Αισθητικής είναι ένας κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος, έτσι ώστε οι μαθήτριες να εκπαιδεύονται με συνθήκες που πλησιάζουν έναν πραγματικό χώρο εργασίας. Αυτή την αίσθηση την δημιουργεί ο κατάλληλος εξοπλισμός, όπως τα κρεβάτια μασάζ, όπου μπορούν να περιοριστούν οπτικά με κουρτίνες που έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά και οι πολυθρόνες αισθητικής, οι ντουλάπες φύλαξης των προϊόντων, οι καθρέφτες με τον κατάλληλο φωτισμό, τα χρώματα σε τοίχους και κουρτίνες-παραβάν όπως και οι πάγκοι εργασίας και τα τροχήλατα τραπεζάκια. Ο χώρος διαθέτει τηλεόραση. Υπάρχει δυνατότητα προβολής από laptop στην οθόνη της συγκεκριμένης τηλεόρασης. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης της με το διαδίκτυο. Έτσι οι μαθητευόμενες εκτός του ότι πραγματοποιούν τις εργαστηριακές ασκήσεις της ειδικότητας, υιοθετούν και τη συμπεριφορά εργαζόμενου στον ανάλογο επαγγελματικό χώρο. Φροντίζουμε, πάντα με την στήριξη του Εργαστηριακού Κέντρου, να αποκτούν οι μαθητευόμενες του διδακτηρίου όλα τα εφόδια που θα συντελέσουν στην καλύτερη επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Φωτογραφίες του εργαστηρίου