Εργαστήριο Βρεφονηπιοκομίας

Οι βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι ασχολούνται με την αγωγή και την φροντίδα των βρεφών, ηλικίας 2 μηνών έως και την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Ο/Η βοηθός βρεφονηπιοκόμος είναι απαραίτητο να εμπνέει εμπιστοσύνη, να είναι ευαίσθητος, τρυφερός, δημιουργικός, στοργικός, επίμονος, με φαντασία και αγάπη για τα παιδιά και το επάγγελμά του, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιστημονικές εξελίξεις του επαγγέλματος μέσω των σπουδών του.
Οι σπουδαστές που φοιτούν στο Ε.Κ. Ευόσμου και ακολουθούν την ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων εκπαιδεύονται άρτια μέσα στον χώρο του Εργαστηριακού Κέντρου.
Το Ε.Κ. Ευόσμου, κατάλληλα εξοπλισμένο με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, βοηθά τον σπουδαστή:

  1. Στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης τους.
  2. Στην μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών γνώσεων και εφοδίων για την συνέχιση των σπουδών τους και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Φωτογραφίες του εργαστηρίου