Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής 102

Το τμήμα Γραφικών τεχνών (Γραφιστικής) του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών παρέχει γνώσεις μέσω των μαθημάτων της Β΄ και Γ΄τάξης, που αναπτύσσουν την αισθητική αντίληψη και καλλιεργούν την ικανότητα χρήσης υλικών και μέσων και την ικανότητα σχεδιασμού και έκφρασης με τον παραδοσιακό τρόπο αλλά και τον πλέον σύγχρονο τρόπο που είναι τα προγράμματα σχεδίασης, επεξεργασίας εικόνας, σελιδοποίησης κ.λ.π. τα οποία απαιτούνται για τη δημιουργία γραφιστικού έργου. Γι αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται το Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών και το Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Π1 και Π2 του Τομέα Πληροφορικής.

Φωτογραφίες του εργαστηρίου