Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών135Α

Η ειδικότητα του Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων αφορά στη μελέτη χώρων κατοικίας και επαγγελματικών χώρων. Η εκπαίδευση των μαθητών, μέσα από ένα πλέγμα μαθημάτων απο­σκοπεί στην κατανόηση των κανόνων λειτουργικής οργάνωσης των χώρων, στην αισθητική τους αρτιότητα και στην ορθή απεικόνισή τους.

Για τον λόγο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες εκπαιδεύονται στο ελεύθερο, γραμμικό και ψηφιακό σχέδιο, σε ολοκληρωμένες μελέτες εσωτερικών -και ενίοτε μικρής κλίμακας εξωτε­ρικών- χώρων κατοικίας και επαγγελματικών χώρων όπως γραφεία, εμπορικά καταστήματα, καλλιτεχνικά εργαστήρια, κομμωτήρια, χώροι συνεύρεσης και αναψυχής π.χ. καφέ, εστια­τόρια κ.λπ. Το σύνολο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που προσφέρονται στο πρόγραμ­μα σπουδών συμπληρώνεται με μαθήματα που αφορούν στην ιστορία της τέχνης και των διακοσμητικών τεχνών, στη σύνθεση και στο χρώμα, στην τεχνολογία των υλικών και των κατασκευαστικών στοιχείων.

Φωτογραφίες του εργαστηρίου