Εργαστήριο Κομμωτικής Τέχνης

Το Εργαστήριο Κομμωτικής Τέχνης φιλοξενεί στον χώρο του το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου, το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ευόσμου, το ΔΙΕΚ Ευόσμου και την τάξη Μαθητείας της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης. Στο χώρο του εργαστηρίου πραγματοποιούνται μαθήματα της ειδικότητας κομμωτικής τέχνης. Ο εξοπλισμός που διαθέτει είναι επαρκής. Η προσπάθεια για ανανέωση τόσο του ίδιου του χώρου όσο και της υλικοτεχνικής υποδομής είναι συνεχής. Υπάρχει εξαερισμός και χώροι αποθήκευσης υλικών και εργαλείων (ντουλάπες). Η λειτουργία του εργαστηρίου είναι συνεχής, λόγω των πολλών τμημάτων από διάφορα σχολεία που εξυπηρετούνται από αυτό. Για το λόγο αυτό και η προσπάθεια ανανέωσης των υλικών του εργαστηρίου αλλά και της δέουσας προσοχής κατά την χρήση του είναι τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη σημασία. Η καθαριότητα και απολύμανση είναι ικανοποιητική και εφαρμόζεται και από τους μαθητές του εκάστοτε σχολείου, όσο είναι εφικτό. Τα μαθήματα διεξάγονται με εργαστηριακές ασκήσεις, δράσεις, θεματικές δραστηριότητες. Επίσης γίνονται παρουσιάσεις με βίντεο, προβολές και εισηγήσεις. Έτσι το κλίμα συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους αλλά και με τους εκπαιδευτικούς γίνεται παραγωγικό. Η συνεργασία με τους συναδέλφους καθηγητές καθώς επίσης με τον Τομεάρχη και τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ε.Κ. Ευόσμου είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου και έως τώρα αποτέλεσε βασικό πυλώνα της σωστής λειτουργίας του εργαστηρίου.

Φωτογραφίες του εργαστηρίου