Εργαστήριο Νοσηλευτικής

Η ειδικότητα της Νοσηλευτικής έχει ως αποστολή της να προάγει την ανάπτυξη και μετάδοση της επιστημονικής γνώσης, αλλά και των κλινικών δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στο γνωστικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής επιστήμης, μέσα από τη θεωρητική διδασκαλία αλλά και την εργαστηριακή άσκηση. Σκοπός της Νοσηλευτικής είναι να παρέχει στους μαθητές άρτια εκπαίδευση που θα τους οδηγήσει στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Κύριο ρόλο στην εκπαίδευση των μαθητών μας παίζει το άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο της Νοσηλευτικής, το οποίο περιλαμβάνει σύγχρονο εξοπλισμό, που συνεχώς ανανεώνεται σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, λειτουργώντας κάτω από την σκέπη του ΕΚ Ευόσμου.

Φωτογραφίες του εργαστηρίου