Εργαστήριο Φυσιοθεραπείας

Η ειδικότητα των Βοηθών Φυσικοθεραπευτών είναι μια σχετικά νέα ειδικότητα για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ευόσμου. Λειτουργεί, ως ειδικότητα, στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ευόσμου αλλά και στο πλαίσιο του Δ.Ι.Ε.Κ. Ευόσμου. Από το 2018 τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας εξυπηρετούνται σε χώρο στον οποίο δημιουργήθηκε, με την βοήθεια και την υποστήριξη του Ε.Κ. Ευόσμου, εργαστήριο Φυσικοθεραπείας. Έτσι ξεκίνησε και η προσπάθεια εξοπλισμού του εργαστηρίου, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων, με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.). Σε κάθε σχολική χρονιά που ακολούθησε την δημιουργία του εργαστηρίου, και μετά από συνεννόηση των διδασκόντων καθηγητών, προστέθηκαν αρκετά υλικά, συσκευές και όργανα Φυσικοθεραπείας, ώστε να έχουμε πλέον φτάσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο, από πλευρά υλικοτεχνικής υποδομής. Αυτήν την στιγμή είμαστε σε θέση να καλύψουμε το μεγαλύτερο κομμάτι του Α.Π.Σ. με τα όργανα και τις συσκευές που απαιτούνται, ώστε να μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές μας ικανοποιητική εμπειρία χρήσης συσκευών και τεχνικών θεραπείας αλλά και κατανόησης των διαφόρων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Και φυσικά, η προσπάθεια εμπλουτισμού και ποιοτικής αναβάθμισης του εξοπλισμού του εργαστηρίου συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον κάθε χρονιά. Ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε τις βλέψεις και τα όνειρα των μαθητών μας.

Φωτογραφίες του εργαστηρίου