Κανονισμός Εργαστηρίων Γεωπονίας

Για τα εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα Eφαρμοσμένων Τεχνών γίνεται χρήση ορισμένων εκ των εργαστηρίων της Πληροφορικής. Πιο κάτω φαίνονται οι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία των Εργαστηρίων αυτών. Πατήστε στις σχετικές εικόνες για να μπορέσετε να τους διαβάσετε ή να τους κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.