Υπεύθυνοι Τομέα και Εργαστηρίων Γεωπονίας

Οι Τομείς Eφαρμοσμένων Τεχνών, Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος καθώς και των Δομικών Έργων, Δομημένου περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού έχουν τον ίδιο Τομεάρχη αλλά διαφορετικούς Υπεύθυνους Εργαστηρίου για κάθε ένα ξεχωριστό εργαστήριο. Σε ότι αφορά των Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ακολουθούν τα ονόματα του Τομεάρχη και των Υπευθύνων Εργαστηρίου, ο κλάδος στον οποίο ανήκει ο καθένας απ’ αυτούς και το εργαστήριο ευθύνης που έχει ανατεθεί σε κάθε υπεύθυνο.

Υπεύθυνoι Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

α/α

Ονοματεπώνυμο

Κλάδος

1

Μπιτζένης Δημήτριος

ΠΕ89.01

Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

α/α

Ονοματεπώνυμο

Κλάδος

1

Παπαδοπούλου Παρθένα

ΠΕ88.01