Υπεύθυνοι Τομέα και Εργαστηρίων Εφ. Τεχ.

Οι Τομείς Eφαρμοσμένων Τεχνών, Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος καθώς και των Δομικών Έργων, Δομημένου περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού έχουν τον ίδιο Τομεάρχη αλλά διαφορετικούς Υπεύθυνους Εργαστηρίου για κάθε ένα ξεχωριστό εργαστήριο. Σε ότι αφορά των Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ακολουθούν τα ονόματα του Τομεάρχη και των Υπευθύνων Εργαστηρίου, ο κλάδος στον οποίο ανήκει ο καθένας απ’ αυτούς και το εργαστήριο ευθύνης που έχει ανατεθεί σε κάθε υπεύθυνο.

Υπεύθυνος Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

Ονοματεπώνυμο

Κλάδος

1

Μπιτζένης Δημήτριος

ΠΕ89.01

Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

α/α

Ονοματεπώνυμο

Κλάδος

Εργαστήριο

1

Δαμιανίδου Χαρίκλεια

ΤΕ02.05

144Α

2

Ρίζου Ανδριάννα

ΠΕ89.01

144Β